Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

AMAÇ: Doğum sonrası dönemdeki kadınlar için hastaneye yatmak, bebeğin sütten kesilmesi ve anneden ayrılması anlamına geldiğinden bu durumda sütü vermeye devam edebilmek ve emzirmeyi sürdürmek bu hastalar için çok önemli bir konudur. Tüm psikotrop ilaçların süte geçtiği bilinmekle süte geçen düzeyleri oldukça düşüktür ve yenidoğanlar için önemsiz düzeyde sayılabilir. Emzirmenin faydaları ise çok iyi bilinmektedir. Hastaneye yatış sırasında, sütün bir pompayla alınması da sütün kesilmesini önler. Bu çalışmada, anne sütünün bir bir pompayla sağılmasının ve böylece süt salgısının devam ettirilmesinin olabilirliği ve faydalarını araştırdık.
YÖNTEM: Doğum sonrası dönemde olan ve ilaç kullanırken anne sütü verilmesi hakkında bilgilendirildikten sonra anne sütünü devam ettirmeyi arzu eden 13 hasta ile ileriye yönelik bir çalışma yürütüldü. Tedavinin idame dönemine kadar sütten kesilmeyi önlemek amacıyla annelerin sütü sağıldı ve atıldı, akut ve yoğun ilaç dönemi geçince sağılan süt bebeğin yakınlarına iletilerek anne hastanedeyken bebeğe verilmesi sağlandı. Taburculuk sonrası, telefon ile görüşme yapılarak anne ve bebeğin sağlık durumu öğrenildi.
BULGULAR: Hastanede yatan 13 hastadan 9 una taburculuk sonrası telefonla ulaşıldı, bunlardan birinin çocukları ikizdi. Böylece 10 bebek değerlendirilmiş oldu. Annelerin çoğu 30-35 yaş arasındaydı ve yaş ortalamaları 32.3 idi. Annelerin eğitim süresi 11.07 yıldı (5-15 yıl). Üç tanesinin ailesinde ruh hastalığı öyküsü vardı. Hepsi evliydi. Klinik görüşmede en sık tanı grubu bipolar bozukluk idi 8 (% 61.5) 4 ü psikotik bozukluktu (%30.7), 2 si depresyondu (%15.3). Tüm annelere bilgi verildikten sonra sütleri belirli aralıklarla pompa ile sağıldı. Doğum sonrası dönemde ortalama emzirme süresi11.15 hafta idi. Ortalama hastaneye yatış süresi 29.4 gündü. Herhangi bir yan etki bildirilmedi ve hastanede hızlı bir iyileşme gözlendi ve taburculuktan sonraki 6 ayda yeni bir atak olmadı. Bebekler normal gelişim gösterdi ve anne sütü ile beraber ilaç alınılan dönemde bir yan etki gözlenmedi.
TARTIŞMA: Bu çalışma hastanede yatan ve süt verme döneminde olan ve anne sütünü devam ettirmek isteyen annelerin emzirmeleri ile ilgili stratejilere katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, anne eğitim düzeyinin, bilgi alma ile birlikte emzirmeyi sürdürmenin önemine de katkıda bulunmaktadır.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız