Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Cinsel istismar travmatik bir deneyimdir ve yetişkin psikopatolojisi ile önemli ölçüde bağlantılıdır. Genel nüfusta yetişkin kadınların %15-22'si cinsel istismara marıuz kaldıklarını bildirilmişlerdir. Erken yaşta yaşanan fiziksel veya cinsel istismar deneyimleri; depresif olgular, mani ve psikoz gibi daha ciddi psikiyatrik bozukluk riski ile bağlantılıdır. Bununla birlikte, bu problemler, yakın vadeli etkiler için tahmin edilmekte ve değerlendirilmektedir. Maruz kalınan bu travmatik durumların uzun vadede önemli bir psikiyatrik bozukluğa neden olduğu, hatta birçok durumda psikiyatri hastanesine yatmayı gerektirdiği gerçeği genel olarak görmezden gelinmektedir. Yıllar sonra ortaya çıkan ciddi psikiyatrik bozukluklar nedeniyle tedavi edilen ve cinsel istismar veya tecavüz öyküsü bulunan 13 kadının dosyasını bir vaka serisi olarak sunuyoruz.
YÖNTEM: Hastaneye yatırılırken klinik görüşmelerle öyküleri değerlendiren 13 kadının hastalık öyküleri üzerinde geriye dönük bir çalışma yürüttük.
BULGULAR: Yatırılarak tedavi edilmekte olan toplam 13 hasta, geriye dönük görüşmeler yapılarak değerlendirildi. Çoğunluğunun annelerinin yaşı 25-35 yaş aralığındaydı ve yaş ortalaması 30.5 idi. Kadınlardan 7'sinde ailede psikiyatrik bozukluk öyküsü vardı. Kadınların 4'ü evli (%30,7), 4'ü bekar (%30,7), 3'ü eşinden ayrılmış (%23,1) ve ikisi boşanmıştı (%15,4). 13 kişilik hasta grubuyla yapılan klinik görüşmeler sırasında en sık rastlanan bozukluğun (4 vaka, %30,7) majör depresyon olduğu görülmüştür, bunun yanı sıra 3 hastada (%23,1) psikotik bozukluk görülmüştür, bu bozukluk arasında şizofreni (1 olgu) ve şizoafektif bozukluk (2 olgu) vardır, hastaların 3'ünde (%23,1) bipolar bozukluk, 2'sinde (%15,4) travma sonrası stres bozukluğu, 1'inde (%7,7) disosiyatif bozukluk görülmüştür. 11 hastanın intihar girişimi geçmişi vardır, ortalama intihar girişimi oranı 1,92' dir, hastaların 7'sinde birden fazla intihar girişimi görülmüştür. Psikiyatrik bozukluk periyodu 1-34 yıl arasında değişmektedir ve ortalama bozukluk süresi 10,69 yıldır. Psikiyatrik hastalıklar ortalama 7,6 yıl sonra ortaya çıkmıştır.
SONUÇ: Travmaların, özellikle insan hayatının ilk yıllarında yaşanan travmaların, yıllar sonra bile büyük bir psikiyatrik bozukluğa neden olabileceği bilinmektedir. Tecavüz ve istismar kurbanlarının bir dizi psikiyatrik hastalığa maruz kalma riski vardır. Vakalarımız özelinde, psikiyatrik hastalıklar, suistimal veya tecavüz olaylarından yıllar sonra başlamıştır. Vakaların hiçbiri, travmatik deneyimlerinin ardından herhangi bir psikiyatrik değerlendirme ve müdahaleye veya adli sürece tabi olmamıştır. Türk Ceza Kanununa göre suiistimal ve tecavüz faillerine verilecek cezanın derecesine karar vermek için, psikiyatrik sonuçlara göre değerlendirilmek amacıyla kurbanlar adli tıp psikiyatri birimlerine gönderilmektedir. Söz konusu değerlendirmeler, olayın üzerinden en az 6 ay geçtikten sonrasında yapılmakta ve nihai psikiyatrik sonuç maksimum 1 yıl sonra verilmektedir. Psikotropik
ilaçları kullanmasına rağmen, birçok defa psikiyatri kliğine yatan ama tam iyileşme göstermeyen hastaların, özellikle istismar veya tecavüz olmak üzere, travmatik yaşam deneyimleri bakımından değerlendirilmesini öneriyoruz.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız