Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Amaç: Bu, daha önce gebeliğin ilk üç ayında değerlendirilmiş olan bir popülasyondaki postpartum depresyonu (PPD) ve nedenlerini belirlemek için yapılan bir takip çalışmasıdır. Yöntem: Çalışma örnekleminde gebeliğin ilk üç ayında değerlendirilen gebeler ve postpartum dönemde yeniden değerlendirilen 360 kadın yer aldı. Kadınlardan detaylı sosyodemografik veriler alındı ve Edinburgh Postpartum Depresyon ölçeği (EPDÖ) ve Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM) için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Eksen 1 Bozukluklar (SCID-I) ile depresyon değerlendirildi.
Bulgular: Bu takip çalışmasında, PPD prevalansı %35 bulundu (n=126). Gebeliğin ilk üç ayında depresif bir bozukluk, geçmişte ruhsal bozukluk öyküsü, bedensel hastalık, gebelik sırasında aile içi şiddete maruz kalma, bebeğin küvözde kalması ve emzirmeme PPD’nin öngördürücüleri olarak bulundu. Şiddete maruz kalma ve geçmiş depresyon öyküsü hem gebelikte hem de postpartum dönemde depresyonu öngördürdü.
Sonuç: Depresyon oranları Türkiye’nin Doğusunda yüksektir. Gebelik sırasında şiddete maruz kalma ve geçmiş ruhsal bozukluğun varlığı, bu çalışmada perinatal depresyon için risk faktörleriydi. Tarama testleri yapılarak gebelikle ilişkili depresyon riski altındaki kadınlar belirlenebilir. Depresyon prevelansının yüksek olduğu bölgelerde önleme programları oluşturulmalıdır.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız