Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Amaç: Reprodüktif yaştaki kadınlarda depresyona yatkınlığın gebelik veya perinatal dönemle ilişkili olup olmadığı halen belirsizdir. Bu çalışmada, perinatal dönemde olmayan reprüdüktif yaştaki kadınların büyük bir örnekleminde depresif bozuklukların prevalansını ve ilişkili faktörleri saptadık.
Yöntem: Bu çalışmada, üreme çağındaki 589 kadın yer aldı. Temel olarak sosyodemografik veriler ve premenstrüel değerlendirme formları dolduruldu ve depresif semptomların şiddetinin değerlendirilmesi için tüm katılımcılara tarama testleri uygulandı. Tarama araçlarında ölçek kesme noktasının üzerinde puanları olan katılımcılar, DSM IV Eksen I bozukluklarını belirlemek için, Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) modül A ile değerlendirildi.
Bulgular: Depresif bozuklukların prevalansı %32,8’di. Depresif bozukluklar, daha genç yaşlarda evlenmiş ve üç veya daha fazla çocuğu olan kadınlarda yüksek oranlara sahipti. Depresif bozuklukların prevalansı %32,8 ise de psikiyatri polikliniklerinde takip ve tedavi gören kadınlar sadece %10,4’tü.
Sonuç: Düşük eğitim düzeyleri, erken anne yaşı ve üçten fazla çocuğu olmak ve yüksek premenstüel semptom puanları, perinatal olmayan üreme çağında olup da halihazırda gebe olmayan kişilerde depresif bozukluklar için risk faktörleridir.


İletişim adresine yazarak tam metin talebinde bulunabilirsiniz