Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Arkaplan:Pek çok sayıda kadın plansız ve istemeden gebe kalmaktadır, ancak devam eden gebelikler, özellikle gebeliğin istenmediği durumlarda, büyük strese neden olabilmektedir. Uyum sağlayamama, hassas bireylerde psikiyatrik hastalığın başlamasına neden olabilmekte veya önceden var olan ruhsal problemleri şiddetlendirebilmektedir. Biz burada, psikiyatrik bozukluk, epilepsi ve sağlıklı gruplarda istenmeyen ve plansız gebelik oranlarını araştırmakta, ayrıca plansız ve istenmeyen gebelikler ile tıbbi tedavinin sonlandırılması ve yenidoğan komplikasyonlarının ilişkili olup olmadığına bakmaktayız.

Yöntem:Çalışma için 95 psikiyatrik hasta, 41 epileptik hasta ve kontrol grubunda 60 sağlıklı birey dahil edildi. Psikiyatrik grupta şizofreni spektrum bozukluk, bipolar bozukluk ve majör depresif bozukluğa sahip hastalar bulunuyordu. Tüm katılımcılar, son hamileliğin planlı olup olmadığı ve canlı doğum ile sonuçlanan her hamilelik için ilgili faktörleri soruşturan bir anket doldurdu.

 

Bulgu:Plansız gebelik oranları, psikiyatrik hastaların olduğu grupta (%63.1), epileptik hasta grubu (%20) ve sağlıklı kontrol grubuna (%18.7) göre anlamlı olarak yüksekti. İstenmeyen gebelik oranları da psikiyatrik hastalar grubunda (%23.6) epileptik hastalar grubu (%6.7) ve sağlıklı kontrol grubuna (%4.7) göre anlamlı olarak daha yüksekti. Hastalık süresi daha uzun olanlarda istenmeyen gebelik sayısı istatistiksel olarak daha yüksekti.

Sonuç:Psikiyatrik hastalığı olan, özellikle şizofreni spektrum bozukluğu olan kadınlarda, plansız ve istenmeyen gebelik oranları diğer kronik hastalık (epilepsi) grubu ve sağlıklı kontrol grubundakilere oranla daha yüksekti. Plansız ve istenmeyen gebeliğin yüksek oranları ve olumsuz sonuçları göz önüne alındığında , ruh sağlığı çalışanlarının psikiyatri hastalarına aile planlaması hakkında bilgi vermesinin gerekli olduğunu ifade edebiliriz.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız