Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Altyapı ve Çalışmanın Temel Amacı: Işık refleksinin nörofizyolojik prensipleri iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, subaraknoid kanamayı (SAK) takiben posterior komünikan arter (PKomA) vazospazmına sekonder okülomotor sinirlerin (OMS) dejenere akson yoğunluğunun etkileri araştırılmamıştır. Amacımız bu konuyu çalışmaktır.
Yöntem: Çalışma 19 tavşanda gerçekleştirildi. Kontrol grubunda beş hayvan, taklit (sham) grubunda sisterna magnalarına tuzlu su enjekte edilmiş beş hayvan ve çalışma grubunda sisterna magnalarına homolog kan enjekte edilmiş dokuz hayvan yer aldı. Bir hafta süresince pupiller çaplar ölçüldü, daha sonra hayvanlar kesildi. OMS’lerin normal ve dejenere akson yoğunlukları stereolojik yöntemlerle incelendi. OMS’leri besleyen posterior komünikan arterlerin (PKomA) vasospazm indeksleri (VSİ) hesaplandı ve istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Kontrol grubunda pupiller çap 5,439 ± 368 μm ve OMS’lerin ortalama akson yoğunluğu 0,924 ± 324 /mm3 bulundu. Sham grubundaki hayvanların pupiller çapı ve OMS’lerinin dejenere akson yoğunluğu sırasıyla 6,980 ± 0,370 μm ve 36 ± 8 /mm3 bulundu. SAK’lı hayvanlarda pupiller çap 9,942 ± 653 μm ve OMS’lerin dejenere akson yoğunluğu 265 ± 57 /mm3 bulundu. PKomA’ların VSİ değerleri kontrol grubunda 0,927 ± 0,224; sham grubunda 1,542 ± 0,257 ve SAK grubunda 2,321 ± 0,324 bulundu.
Sonuç: OMS’lerin akson yoğunluğu ile pupiller çaplar arasında doğrusal bir ilişki saptadık. OMS’lerde yüksek dejenere nöron yoğunluğu, literatürde bahsedilmeyen tepkisiz pupillerden sorumlu olabilir.


İletişim adresine yazarak tam metin talebinde bulunabilirsiniz