Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Arkaplan: Orgazm hissinin son zamanlarda keşfedilmiş olan genital tat tomurcuğu benzeri yapılar yoluyla oluşabileceğini varsaymıştık. Pudendal sinir ve Onuf çekirdeği arasındaki etkileşim, orgazmik bilginin geliştirilmesi açısından önemli olabilir. Bu çalışma, spinal subaraknoid kanamayı (SAH) takiben Onuf çekirdeği-pudendal ağdaki iskemik hasarın tat tomurcuğu dejenerasyonuna neden olup olmadığını araştırmayı hedeflemektedir.

Yöntem: Çalışma, kontrol grubu (GI; n=5), SHAM (taklit) grubu (GII; n=5) ve çalışma grubu (GIII; n=12) olmak üzere üç gruba ayrılan 22 fertil tavşan üzerinde gerçekleştirildi. Çalışma grubunun S2 düzeyinde spinal subaraknoid boşluklara SHAM için .7cm3 izotonik çözelti ve .7cm3 homolog kan enjekte edildi. İki hafta sonra, Onuf çekirdeği, pudendal gangliyon ve penil üretranın tat tomurcuğu benzeri yapıları histopatolojik olarak incelendi. Onuf çekirdeği, pudendal gangliyon ve atrofik tat tomurcuğu benzeri yapıların dejenere nöron yoğunlukları her mm3 için değerlendirildi ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Tat tomurcuğu benzeri yapılar, Onuf çekirdeği ve pudendal gangliyonların ortalama dejenere nöron yoğunlukları GI’de 2±1/mm3, 5±1/mm3, 6±2/mm3; GII’de 12±4/mm3, 35±9/mm3, 188±31/mm3; GIII’de 41±8/mm3, 215±37/mm3, 1321±78/mm3 olarak tahmin edildi. Onuf çekirdeği, pudendal gangliyon ve tat tomurcuğu atrofisinde spinal subaraknoid kanama ile meydana gelen nörodejenerasyon, GI/GII (p<.005); GII/GIII (p<.0005) ve GI/GIII (p<.0001) arasında önemli ölçüde farklıydı.

Sonuç: Spinal subaraknoid kanamayı takiben meydana gelen Onuf çekirdeği ve pudendal gangliyonun iskemik nöronal dejenerasyonları, genital tat tomurcuğu benzeri yapı atrofisine yol açmaktadır. Bu konuda şimdiye kadar henüz başka bir bildirim olmamakla birlikte, bu mekanizma, spinal kord hasarı vakalarında cinsel anhedoni ve infetiliteden sorumlu olabilir. Bununla birlikte daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız