Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

ÖZET
Arka Plan/Amaç:
Olfaktör bulbektomi (OBX) tekniği, depresyon için iyi bilinen birhayvan modelidir. Depresyonun serotonin hipotezine göre, bu mekanizmanın olasıaçıklamalarından biri, OBX'in özellikle serotonerjik nöronları içeren rafe çekirdeğiüzerindeki tahrip edici etkisidir. Bu çalışmada amacımız, OBX farelerde rafe çekirdeğindehistopatolojik bulguları incelemektir.Materyal ve
Yöntemler: 48 fare kullanıldı (kontrol grubunda 8, sham (taklit) grubunda 10,çalışma grubunda 30). Kontrol grubuna hiçbir işlem uygulanmadı. Sham (taklit) grubuüzerinde olfaktör bulb (OBs) seviyesinde yalnızca frontal burr-hole uygulandı. 20 fareüzerinde sıkıştırma yoluyla mekanik OBX uygulandı ve 10 farenin olfaktör bulbu dağıtıldı.Farelerin olfaktör bulbları çıkartıldı, hematoksilen ve eozin, S-100 ve tünel boyama dahilhistopatolojik yöntemler kullanılarak doku örnekleri incelendi. Rafe çekirdiklerinde yaşayanve apoptotik nöronların sayısını değerlendirmek için fiziksel disektör yöntemi kullanıldı.
Bulgular: Çalışma gruplarında, dorsal rafe çekirdeğinde önemli ölçüde nöronal kayıp vemorfolojik değişiklikler saptandı.
Sonuç: Rafe çekirdeği dejenerasyonu, nörotransmiter sistem aktivitelerinde ilişkilideğişiklikler ve fonksiyonel beyin bağlantısı; depresyonun nörobiyolojisi ile ilişkili olabilir.


İletişim adresine yazarak tam metin talebinde bulunabilirsiniz