Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Amaç: Bu çalışmada, intihar girişiminde bulunanlar ile normal kontroller arasında solubl interlökin-2R ve lipid seviyeleri açısından farklılık olup olmadığını ve bunun plazma lipid seviyeleri ile ilişkisinin olup olmadığını incelemeyi amaçladık.


Yöntem: Acil polikliniğe ardışık başvuran 48 intihar girişimi vakası ve 41 sağlıklı kontrol plazma lipid ve solubl interlökin-2R seviyeleri açısından incelendi.
 

Bulgular: İntihar girişiminde bulunanlar ile kontrol grubu arasında solubl interlökin-2R açısından farklılık yoktu. Plazma solubl interlökin-2R seviyeleri, düşük dansiteli lipoprotein ve trigliserid seviyeleri ile pozitif, yüksek dansiteli lipoprotein seviyeleri ile negatif ilişkiliydi.
 

Sonuç: Bulgularımız, interlökin-2 ile intihar girişimi arasında direkt nedensel bir ilişkiden ziyade, trigliserit ve düşük dansiteli lipoproteinlerin interlökin üretimini uyarması; artan interlökin-2 nin de melatonin supresyonu yaparak depresyona ve intihara neden olabileceği nedensel ilişkisini desteklemektedir.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız