Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Son derece gelişmiş ülkelerde bile planlanmamış gebelik oranlarının yaklaşık % 50 civarında olduğu rapor edilmektedir. Psikoterapik ilaç tedavisinin adet düzensizliği, bilinç durumu yada devam eden psikozlu durumlar gibi yan etkilerinden ötürü bu oranın psikiyatrik popülasyonda daha fazla olacağı düşünülmektedir. Klinik tedavi uzmanlarının hamilelik olasılığına dikkat etmeleri ve bunun için tarama yapmaları gerekmektedir. İhmalin istenmedik sonuçları ile maalesef kadınlar için zihinsel sağlık kliniklerinde de karşılaşılabilmektedir. Burada psikiyatrik teşhis konmuş ve psikiyatristlerin gözünden kaçmış 2 yakın dönem gebelik vakasını ele alacağız.
1. Vaka; Uykusuzluk, saldırganlık şikayetleri olan ve başkaları tarafından kendisine zarar verileceğini iddia eden 35 yaşında bir kadın acil servisten psikiyatri kliniğine kabul edilmiştir. Bu kadın 11 yıldır evli olup ortaokul mezunudur ve biri 10 yaşında diğeri 4 aylık olan ve şu anda büyükbabalarının baktığı iki çocuk doğurmuştur. Daha önce konulmuş olan psikiyatrik tanısı paranoyak şizofrenidir. Hastalığı 15 yıldır devam etmekte olup 2 defa farklı psikiyatri kliniklerine yatırılmıştır. Psikiyatrik geçmişinden ötürü daha önce kliniğe yatırıldığında, 20 mg/gün haloperidol 4 mg/gün biperidene ve 200 mg/gün quetiapine uygulanmış ve aynı tedaviye devam etmek üzere taburcu edilmiştir. Adetlerinde düzensizlik olduğu rapor edilmesine rağmen kendisine herhangi bir gebelik testi uygulanmamıştır. Taburcu edildikten sonra karnının üstüne düşerek hareket eden bir cenin gibi garip bir hisse kapılmıştır. Bir gebelik testi ile hamile olduğu öğrenilmiş ve gebelik incelemesinde 26 haftalık hamile olduğu anlaşılmış ve 32. Haftada doğum yapmıştır.
2. Vaka; Uykusuzluk, iştah kaybı, konuşma ve amaca yönelik davranışlarda artış, aşırı para harcama ve sinirlilik şikayetleri olan 26 yaşında bir kadın acil servisten psikiyatri kliniğine kabul edilmiştir. Bu kadın 8 yıldır evli olup ilkokul mezunudur ve şu anda 7 yaşında olan bir çocuğu vardır. Daha önce konulmuş olan psikiyatrik tanısı Tip I Bipolar Bozukluktur. Hastalığı 10 yıldır devam etmekte olup bir defa psikiyatri kliniğine yatırılmıştır. 24 haftalık hamile olduğunu öğrendiği üç hafta öncesine kadar 400 mg/gün carbamazepine, 200 mg/ gün quetiapine ve 2,5 olanzapine ile bir tedavi uygulanmıştır. Hastalığı ile ilgili olarak düzenli bir biçimde takibine devam edilmiş ancak doktorlar tarafından 24 haftaya kadar herhangi bir gebelik testi yapılmamıştır. Birinci şizofreni vakası hastanede kaldığı süre boyunca ihmal edilmiştir. Bu hastanın obez olduğu düşünülmüş ve hasta adetlerinde düzensizlik olduğunu söylemesine rağmen herhangi bir gebelik testi yapılmamıştır. Bipolar Bozukluk hastası ile ilgili ikinci vakada 24 haftaya kadar poliklinikteki tıbbi muayeneleri esnasında ihmal edilmiştir. Her iki hastaya da hamileliklerinden ötürü yeniden düzenlenmiş olması gereken psikoterapik tedavi uygulanmıştır. Gebelik testleri psikiyatrik popülasyon için sadece jinekoloji koğuşlarında değil hastane polikliniklerinde de son derece önemlidir.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız