Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Amaçlar/hedefler: Manik bir atak geçirdikten sora risperidon ve Na-Valproat ile tedavi edilen Friedrich Ataksisi olan 19 yaşındaki bir erkek hasta bildirilmektedir.
Yöntem: Hastaya 7 yıl önce Friedrich Ataksisi teşhisi konmuş ve iritabilite, aşırı keyifli ruh hali, dikkat dağınıklığı, artan aktivite, logore, makromanik hezeyanlar ve uykusuzluk semptomları ile tekerlekli sandalyede getirilerek hastanemize yatırılmıştır. Ailesinde Bipolar Duygusal Bozukluk ve Nörodejeneratif Bozukluk geçmişi bulunmaktadır.
Bulgular: Yapılan MRI incelemesinde Serebellar atrofi önemli düzeydeydi. Risperidon ve Na-Valproat tedavisi başlatılarak üçüncü haftanın sonunda iyileşme görüldü.
Sonuç: Dejeneratif serebeller hastalığı olanlarda psikiyatrik ve zihinsel rahatsızlıklara yüksek oranda rastlanmasına rağmen; serebeller hastalığı ile birlikte mani nadir görülen bir durumdur. Bu vaka beyinciğin duygu ve kavramanın modüle edilmesinde rolü olabileceği yönündeki daha önceki bulguları desteklemektedir. Ayrıca genetiğin mani ve sereballer hastalığındaki rolü ve olası yaygın genetik etimolojileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Na-Valproat ve Risperidon ile yapılan tedavinin başarılı sonuçlanması bu ilaçların bu vakalarda kullanılabileceğini göstermektedir. Tüm bu konuların sistematik olarak değerlendirilmesi gerekir.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız