Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Nikotin bağımlılığının birinci basamak tedavisinde kullanılan Bupropion, dopamin ve norepinefrin için geri akım inhibitörüdür. Burporpionun dopaminerjik etkileri psikozun ortaya çıkmasına yada daha kötüye gitmesine neden olabilir (Kumar vd. 2011; Munoli vd., 2014). Bupropionin tetiklediği akut psikotik episod görüntüsü veren şizoafektif rahatsızlığı (SD) olan bir vaka rapor edilmiştir. Dört yıl boyunca 3 mg/gün risperidone, 1000 mg/gün Valporik Asit (VA) ile düzelme döneminde olan 36 yaşında bir erkek hastaya SD tanısı konmuştur. Aile doktoru sigarayı bırakması için hastaya iki ay önce 300 mg/gün dozunda bupropion tedavisi başlatmıştır. Hasta semptomların bupropion kullanımının 15. Gününde ortaya çıktığını belirtmiştir. Psikiyatrik muayene esnasında hastanın durumu kötüleşmiş gibi görülmüş ve hızlı ve çok konuşma, keyifli ruh hali, dağınık davranış ve konuşma, paranoyak büyüklenmeci hezeyanlar, referans fikirleri, kötülük görme sanrısı, görsel işitsel halüsinasyonlar ve uykusuzluk görüntüsü ortaya koymuştur. Oryantasyon ve bellek fonksiyonlarında herhangi bir bozukluk gözlemlenmemiştir. PANSS skoru 132/210’dir. Hastaya başlangıçta 3 mg/gün risperidone ve 1000 mg/gün VA kombinasyonu ile üç haftalık bir tedavi uygulanmış ve 3. Haftada sadece psikomotor ajitasyonu teskin edilmiştir. Risperidone dozunun 6 mg/güne çıkarılması ekstrapramidal semptomlarda şiddetlenmeye yol açmış ve bunun sonucu olarak tedavisine 2-4-6 mg/gün olarak biperidene eklenmiştir. Dozaj titrajının ardından psikoz semptomları daha da kötüye gitmiş ve tedaviye cevap vermemiştir. Risperidone kademeli olarak kesilmiş ve VA’ya clozapine eklenmiştir. Clozapine dozu 250 mg/güne titrajlandığında, hastanın semptomları ve PANSS (58/210) skorlarında önemli gelişmeler görülmüştür. Bupropionin yan etkisi olarak psikoz daha önceden psikoz geçmişi olmayan hastalarda nadiren karşılaşılmaktadır (Javelot vd., 2009, 2010). Bupropion kullanımı sonrasında psikoz semptomlarının görülmesi özellikle de psikoz semptom geçmişi olan hastalarda dopamin geri alımının inhibisyonu ile ilişkili olabilir (Javelot vd., 2009, 2010; Kumar vd., 2011). Bupropionun tetiklediği psikoz zorlayıcı olabilir ve düzelme için aylar gerekebilir. Sağlık uzmanları sigarayı bıraktırmak amacıyla hastalarına bupropion yazmadan önce hastaların psikoz semptomları yada hastalıklarını kontrol etmelidirler.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız