Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Daha önceki çalışmalarda OKB ile bipolar bozukluğun (BD) birlikte görüldüğü rapor edilmiştir (1,2). Burada üç bipolar OKB vakası değerlendirilmiştir.
1. Vaka: Hastanın OKB semptomlarından ötürü Klomipramin başlatılmıştır. OKB semptomları birkaç gün boyunca düzelmiş ancak manik semptomlar görülmüş ve Lityum Karbonata geçilmiştir. Ayaktan hasta olarak yapılan muayenelerinde manik ve obsesif kompülsif semptomlara hastalığın seyri esnasında hemen hemen hiç rastlanmamıştır.
2. Vaka: 2003 yılında hastanın şikayetleri OKB ve manik semptomlar olarak başlamış, Risperidon ve lityum karbonat ile tedavisi başlatılmış, manik ve OKB semptomları düzelmiştir. 2005 yılında OKB ve Depresif semptomlar birlikte görülmüştür. Lityum Karbonat ve Kolomipramin ile iyileşmiştir. Şu ana kadar obsesif ve manik semptomlar yada obsesif ve depresif semptomlarla her yıl birer atak yaşamıştır. Amcasında Depresyon ve halasında Bipolar bozukluk bulunmaktadır.
3. Vaka: OKB semptomlarından ötürü hastaya SSRI ve düşük dozda antipsikotikler yazılmıştır. Bu esnada manik semptomlardan ötürü hastaneye yatırılmış, OKB kısmen iyileşmiştir. Manik semptomları Lityum karbonat (1200p/d) ile iyileşmiştir. Hastada dirençli obsesif kompülsif semptomları ve episodik manik semptomlar görülmüştür. Hastanın babasında da M. Depresif epizotlar görülmüştür.
Sonuç: İncelediğimiz vakalar bipolar OKB’nin epizodik bir seyri, hastalıklara direnç gösteren bir semptomatolojisi, yüksek aile yüklemesi olduğunu ve yüksek frekansta tekrarladığını göstermiştir.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız