Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Amaçlar: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Doğusundaki ilk postnatal yılındaki kadınlarda depresyon ile ilişkili faktörleri belirlemek, depresyon prevalansını hesaplamak ve batı toplumlarından elde edilen sonuçlarla karşılaştırmaktır.
Yöntem: Postnala ilk yılında olan 728 kadın rastgele olarak seçildi. Veriler, bir yapılandırılmış anket ve Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği kullanılarak 2003 yılında toplandı.
Bulgular: Puanı 13 olan kadınların oranı %34,6’dır. Eşin işsiz olması, premenstrüel semptomlar, eşin yetersiz desteği, gebelik sırasında yaşanan stresli bir olay, sağlık sorunu olan bebek, zor mizaçlı bir çocuk ve psikiyatrik hastalık geçmişi, bu bölgedeki kadınlarda depresyon ile ilişkili faktörler olarak saptandı.
Sonuç: Türkiye’nin Doğusundaki yüksek puana sahip kadınların yüzdesi pek çok batı ülkesinde bildirilen prevalanstan daha yüksekti ve depresyon ile sosyal faktörler arasında anlamlı ilişkiler tespit edildi.


İletişim adresine yazarak tam metin talebinde bulunabilirsiniz