Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Amaçlar: Gebelik esnasında ortaya çıkan hormonsal değişiklikler kadında psikolojik değişikliklere yol açar ve gebelikte çoğu zaman bilişsel kusurlarla birlikte görülür. Depresyonu olan hastalar sıklıkla dikkatini toplama ve öğrenme ve hatırlama ile ilgili karşılaştıkları zorluklardan şikayet etmektedir. Araştırmalar uzun süreli dikkat gerektiren testlerde depresyonlu hastaların daha kötü sonuçlar aldığını göstermiştir. Bu araştırmadaki amacımız sağlıklı gebe kadınların yanı sıra depresyonda olan gebe kadınlarda uzun süreli dikkat durumunda ortaya çıkan değişiklikleri değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yöntemler: Araştırma için rasgele seçilmiş gebe kadınlara Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDS) uygulanmıştır. EPDS’de yüksek skoru olan hastalara DSM-IV için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID) uygulanmış ve bunun sonucu olarak depresyonu olan 25 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. Hamilton Depresyon Ölçeği depresif semptomların şiddetini ölçmek için kullanılmıştır. Cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından benzer 25 sağlıklı bireyden kontrol grubu oluşturulmuştur. Uzun süreli dikkati ölçmek için katılımcılara Nöropsikolojik testler uygulanmıştır.

Bulgular: Dikkatle ilgili fonksiyonların gebelik esnasında depresyondan etkilendiği gözlemlenmiştir.

Sonuç: Gebelik esnasında depresyon gerek anneler gerekse bebekler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu araştırma gebe kadınların bilişsel fonksiyonlarının depresyondan da etkilendiğini göstermiştir.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız