Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

-Lipit embolisi ciddi ve yaşamı tehdit eden bir sorundur ve genellikle uzun kemik veya kalça kemiği kırıklarına sebep olan şiddetli travmanın istenmeyen bir sonucu olarak ortaya çıkar. Genel olarak yağ damlacıklarının kırık bölgesinden dolaşıma girdiği düşünülmektedir. Sistemik dolaşımda beyin, böbrek ve diğer bölgelerde emboliye dönüşürler. Lipitler bağırsak kanalından emilir ve torasik kanal vasıtasıyla akciğer dokusu içine taşınır ve akciğerlerdeki ilk yıkım işlemlerine maruz kalır. Kemik kırıkları akciğerde hasara neden olmazsa, sistemik lipid embolisinin oluşmayacağını öngörerek bu çalışmayı planladık. Bu çalışma, akciğer ezilmesi ve uzun kemik kırıklarının beyinde yağ embolisi oluşumundaki rolü üzerine bu hipotezi araştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya yirmi erkek melez tavşan dahil edildi. Tavşanların yarısında (n = 10) pulmoner kontüzyon ve kalanlarda (n = 10) femür oluşturuldu. İşlemden on gün sonra, tüm tavşanlar kesildi. Dondurulmuş kesit yöntemiyle beyin örnekleri alındı ve Sudan Boyası ile boyandı. Beyindeki küçük atardamar içindeki lipid parçacıkları mikroskopik olarak incelendi. Pulmoner kontüzyona maruz bırakılan yedi hayvanda ve femür kırığına maruz bırakılan yalnızca bir hayvanda serebral yağ embolisi saptandı. Yağ partikülleri ile tıkanan midparietal düzeydeki orta serebral arter dallarının ortalama sayısı, pulmoner kontüzyon grubunda, uzun kemik kırığı grubuna göre daha yüksekti. Sonuç olarak, serebral yağ embolisi oluşumunda pulmoner kontüzyonun uzun kemik fraktürüne göre daha zararlı etkileri olduğunu saptadık.


İletişim adresine yazarak tam metin talebinde bulunabilirsiniz